Míra dosahování stanovených cílů v českých organizacích

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 s názvem „Systémy měření výkonnosti v českých organizacích“. Článek popisuje jednotlivé organizace v ČR z pohledu naplňování vytyčených cílů, které jsou jedním z ukazatelů sledování výkonnosti.

Celý článek