Vnímaný přínos projektů financovaných z fondů EU

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.02.2013.221.004 s názvem „Přístup obyvatel ČR k regionální politice EU“. Prezentované výsledky se zaměřují na vnímaný přínos projektů financovaných z fondů EU z pohledu obyvatel ČR. Jsou zde popsány nejčastěji uváděné pozitivní a negativní přínosy projektů včetně souhrnného zhodnocení dopadu a přínosu projektů.

Celý článek

Vnímání ceny fairtradových výrobků

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Leták informuje o vlivu ceny na nákup fairtradových výrobků a poukazuje na potenciální dopad snížení ceny fairtradových výrobků na jejich nákup v segmentu respondentů, kteří tyto výrobky nenakupují.

Celý článek

Vliv sociálního okolí na nákupní rozhodování

Leták informuje o vybraných zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Prezentované výsledky informují o vlivu sociálního okolí na nákupní preference spotřebitelů.

Celý článek

Význam obalu při nákupu fairtradových výrobků

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Leták informuje o roli obalu při nákupu fairtradových výrobků. Identifikuje jak motivační potenciál obalu při nákupu fairtradových výrobků, tak také jeho roli jako bariéry nákupu těchto výrobků.

Celý článek

Zájem o fairtradové nápoje na pracovišti

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Leták přináší informace o zájmu respondentů o fairtradové nápoje na pracovišti v rámci jednotlivých profesí a dále v rámci dalších vybraných segmentů respondentů.

Celý článek

Způsoby hodnocení výkonnosti

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 s názvem „Systémy měření výkonnosti v českých organizacích“. Analýza výsledků se zaměřila na popis nejčastěji používaných způsobů měření výkonnosti. Pozornost byla věnována jak standardizovaným systémům měření výkonnosti, tak také jiným metodám, které organizace využívají.

Celý článek

Zájem obyvatel ČR o fairtradové výrobky

Prezentace přináší hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade”. Prezentace se zaměřuje zejména na deklarované povědomí obyvatel ČR o známce Fairtrade a na využití nákupního potenciálu výrobků označených známkou Fairtrade.

Celý článek

Zájem o světové dění

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.7.01.2018.231.031 s názvem „Globální a lokální postoje obyvatel ČR”. V rámci tohoto projektu bylo provedeno výzkumné šetření zaměřené na zmapování zájmu respondentů o světové dění.

Celý článek