Sociální konformita

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“.   Pro stažení klikněte ZDE .

Celý článek

Současné využívání poradenských služeb v oblasti domácího násilí v kontextu ostatních služeb

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“. Charakterizuje současnou míru využívání poradenských služeb v oblasti domácího násilí a potenciální zájem o budoucí využití těchto služeb. Využívání těchto služeb je dále zasazeno do kontextu využívání ostatních poradenských služeb.   Pro stažení klikněte ZDE.

Celý článek

Míra samostatnosti seniorů z pohledu zdravotního stavu

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“. Charakterizuje zdravotní stav respondentů (seniorů), prezentuje sebehodnocení respondentů z hlediska jejich fyzického a psychického stavu a popisuje jejich míru samostatnosti, resp. závislosti da ostatních. Pro stažení letáku klikněte ZDE.

Celý článek

Geriatrická škála deprese (GDS-15)

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“. Charakterizuje situace, které determinují depresivní stav respondentů a popisuje jejich výskyt v rámci zkoumaného vzorku respondentů. Prezentována je geriatrická škála deprese (GDS-15), která definuje míru depresivity respondentů.   Pro stažení letáku klikněte ZDE.

Celý článek