Opatření podporující zájem obyvatel ČR o fairtradové výrobky

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2014.221.011 s názvem ?Podmínky pro rozvoj fair trade v České republice?. V tomto článku jsou prezentována opatření, která podle obyvatel České republiky mohou podpořit vyšší zájem o fairtradové výrobky.

Celý článek

Charakter fairtradových výrobků

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2014.221.011 s názvem „Podmínky pro rozvoj fair trade v České republice“. Článek informuje o vybraných charakteristikách, které obyvatelé České republiky spontánně přisuzují fairtradovým výrobkům. V rámci analýzy dat byly identifikovány tři skupiny charakteristik, jež jsou obyvateli ČR nejvíce reflektovány (způsob obchodu, původ výrobků a výroba produktů).

Celý článek

Způsoby řešení problémů v místě bydliště z pohledu obyvatel ČR

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.05.2013.221.006 s názvem ?Angažovanost obyvatel ČR ve veřejném dění?. Analýza dat se zaměřila na identifikaci nejčastějších způsobů, jakými občané ČR řeší vzniklé problémy v místě jejich bydliště. Dále byly identifikovány kroky, které by obyvatelé mohli uskutečnit v souvislosti s řešením problémů v místě jejich bydliště.

Celý článek

Fair trade – vliv jednotlivce na situaci v rozvojových zemích

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2014.221.011 s názvem „Podmínky pro rozvoj fair trade v České republice“. Výsledky analýzy dat prezentují postoje obyvatel ČR k jednotlivým aspektům globální společnosti, mezi něž patří i vliv jedince na situaci v rozvojových zemích.

Celý článek

Relevance obsahu komunikace regionální politiky EU

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.02.2013.221.004 s názvem „Přístup obyvatel ČR k regionální politice EU“. V souvislosti s naplňováním cílů komunikace regionální politiky EU byly identifikovány konkrétní informace, o které se česká veřejnost nejvíce zajímá. Jsou zde popsány jak pozitivní, tak také negativní aspekty spojené s realizací regionální politiky EU.

Celý článek

Zdravotní stav a jeho uvědomování obyvateli ČR

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.02.2014.221.021 s názvem „Zdravotní uvědomělost obyvatel České republiky“. Článek se zaměřuje na jednu z dimenzí zdravotní uvědomělosti, kterou je v tomto případě uvědomování si vlastního zdravotního stavu. Výsledky šetření prezentované v tomto článku se zaměřují na míru uvědomování si zdravotního stavu a do jaké míry o svém zdraví obyvatelé ČR přemýšlí, a co je k takovémuto chování vede.

Celý článek

Zájem obyvatel ČR o vlastní zdravotní stav

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.02.2014.221.021 s názvem „Zdravotní uvědomělost obyvatel České republiky“. Článek se zaměřuje na jednu z dimenzí zdravotní uvědomělosti, kterou je v tomto případě zájem o vlastní zdravotní stav.

Celý článek

Nedostatek informací jako překážka přijetí systému sledování výkonnosti

Článek prezentuje dílčí zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 s názvem „Systémy měření výkonnosti v českých organizacích“. Článek prezentuje překážky přijetí systému pro hodnocení výkonnosti, konkrétně nedostatek informací pro výběr optimálního nástroje pro hodnocení výkonnosti. Dále byla analýza zaměřena na souvislost mezi vnímáním nedostatku informací pro výběr systému hodnocení a aktuální praxí hodnocení výkonnosti (přítomností hodnocení výkonnosti v jednotlivých oblastech organizační aktivity).

Celý článek

Vnímání osob starších 50 let mladšími a staršími věkovými skupinami z hlediska pracovní způsobilosti

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.01.2013.221.003 s názvem „Postoje obyvatel ČR k zaměstnávání osob starších než 50 let“. Identifikovány jsou postoje a názory obyvatel ČR k zaměstnávání osob starších 50 let. Článek porovnává vnímání vlastností, schopností a dovedností lidí starších 50 let dvěma skupinami obyvatel ČR (do 30 let a nad 50 let). Na základě kvantitativní analýzy je ukázán rozdíl mezi těmito dvěma skupinami v hodnocení jazykových znalostí, ochoty vzdělávat se, ochoty předávat nabité zkušenosti, pracovních návyků, výkonnosti, spolehlivosti a zkušenosti.

Celý článek