Nejčastěji využívané volnočasové aktivity z pohledu seniorů

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření týkající se vybraných aspektů péče o seniory z hlediska sociálního začleňování. Prezentované výsledky v tomto článku se zaměřují na využívání vybraných volnočasových aktivit seniory. Sledována byla rovněž frekvence využívání vybraných volnočasových aktivit a zájem o využívání těchto aktivit i v budoucnu.

Celý článek

Využívání služeb poskytovatelů komplementární medicíny obyvateli ČR

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.02.2014.221.021 s názvem „Zdravotní uvědomělost obyvatel České republiky“. Článek se zaměřuje se na využívání služeb alternativní medicíny obyvateli ČR. Zjišťovány jsou diference na základě pohlaví, věku a vzdělání.

Celý článek

Využívání odborné dermatologické péče osobami ohroženými rakovinou kůže

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.1.06.2014.221.028 s názvem „Hodnocení účinnosti osvětových a sociálních kampaní“. Identifikováno je chování osob se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny kůže. Zaměřeno je na to, zda osoby se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny kůže (používají solárium nebo se domnívají se, že je u nich riziko vysoké) častěji vyhledávají odbornou dermatologickou péči.

Celý článek

Znalost osvětových akcí zaměřených na rakovinu kůže jako předpoklad využívání odborné dermatologické péče

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.1.06.2014.221.028 s názvem „Hodnocení účinnosti osvětových a sociálních kampaní“. Identifikuje povědomí o rakovině kůže a znalost osvětových akcí zaměřených na rakovinu kůže u populace ČR. Zjišťována je souvislost vyhledávání odborné dermatologické péče s mírou znalosti osvětových akcí.

Celý článek

Vnímání rizika vzniku rakoviny kůže osobami vystavenými rizikovým faktorům

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.1.06.2014.221.028 s názvem „Hodnocení účinnosti osvětových a sociálních kampaní“. Identifikováno je vnímání rizika vzniku rakoviny u osob, které se vystavují rizikovým faktorům, což vypovídá o účinnosti osvětových kampaní zacílených na snížení výskytu rakoviny kůže v populaci.

Celý článek

Vnímání osvětových kampaní melanomu kůže obyvateli ČR

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.1.06.2014.221.028 s názvem „Hodnocení účinnosti osvětových a sociálních kampaní“. Analýza data se zaměřuje na vnímání osvětových kampaní z pohledu obyvatel ČR zacílených na snížení míry výskytu rakoviny kůže v populaci. Popsána je úroveň povědomí o problému melanomu kůže, úroveň povědomí o osvětových akcích a míra ochoty zúčastnit se alespoň jednou nějaké osvětové akce.

Celý článek

Hodnocení ekonomické situace domácnosti seniora

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření týkající se vybraných aspektů péče o seniory z hlediska sociálního začleňování. Analýza prezentovaných dat se zaměřila na hodnocení ekonomické situace domácnosti z pohledu seniora. Podrobně byly zkoumány i diference ve vnímání situace z hlediska vybraných charakteristik, kterými byl zejména věk, místo bydliště, měsíční příjem domácnosti a ekonomická aktivita respondenta.

Celý článek

Vnímání rizika vzniku rakoviny kůže muži staršími 50 a ženami mladšími 30 let

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.1.06.2014.221.028 s názvem „Hodnocení účinnosti osvětových a sociálních kampaní“. Identifikováno je vnímání rizika vzniku rakoviny u skupin, které v poslední době podle lékařů zaznamenaly zvýšený výskyt rakoviny kůže, což ukazuje na účinnost osvětových kampaní zacílených na snížení výskytu melanomu v populaci.

Celý článek

Intenzita sledování vlastního zdravotního stavu

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.02.2014.221.021 s názvem „Zdravotní uvědomělost obyvatel České republiky“. Článek se zaměřuje na jednu z dimenzí zdravotní uvědomělosti, kterou je v tomto případě intenzita sledování zdravotního stavu. Popisuje, zda si lidé všímají svého zdravotního stavu a do jaké míry ho sledují. Rovněž se zaměřuje na důvody, které motivují ke sledování vlastního zdravotního stavu, a identifikuje skupinu obyvatel, která vlastní zdravotní stav sleduje nejčastěji.

Celý článek