Přístupy k měření výkonnosti v českých organizacích

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 s názvem „Systémy měření výkonnosti v českých organizacích“. Článek popisuje vybrané způsoby a přístupy, které organizace v ČR využívají měření své vlastní výkonnosti.

Celý článek

Sledované finanční ukazatele

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 s názvem „Systémy měření výkonnosti v českých organizacích“. Článek popisuje současnou praxi ve sledovaných organizacích týkající se řízení na základě souboru finančních ukazatelů. V rámci sledovaných finančních ukazatelů byla pozornost věnována především ziskovosti; ROI a ROCE. Mezi dalšími ukazateli, které české organizace při řízení své výkonnosti používají, jsou i ukazatele jako např. snižování nákladů či růst prodejů.

Celý článek

Míra dosahování stanovených cílů v českých organizacích

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 s názvem „Systémy měření výkonnosti v českých organizacích“. Článek popisuje jednotlivé organizace v ČR z pohledu naplňování vytyčených cílů, které jsou jedním z ukazatelů sledování výkonnosti.

Celý článek