Čtvrtina pečujících věnuje péči 50 až 99 hodin týdně, což je přibližně dvojnásobek plného pracovního úvazku

Výzkum: Předpoklady a bariéry sdílené péče v Česku z pohledu domácností pečujících o nesoběstačného seniora

Z výzkumu, který INESAN provedl na vzorku 1223 hlavních pečujících se ukázalo, že šest procent hlavních pečujících uvádí, že při poskytování neformální péče spolupracuje s poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb.

Řešitel výzkumu, Jiří Remr, doplňuje: „Většinu zátěže nesou hlavní pečující, zatímco poskytovatelé zdravotních služeb přispívají zejména vysokou odborností, protože stav seniorů v těchto případech vyžaduje provádění specializovaných zdravotních či ošetřovatelských úkonů.“

Rozsah poskytované péče je u této formy sdílení největší, neboť dosahuje v průměru 78 člověkohodin za týden. Oproti tomu v případě, že celá pečovatelská zátěž spočívá výlučně jen na jedné osobě hlavního pečujícího, činí v průměru 60 hodin. Přibližně třetina (35 %) neformálních pečujících spolupracuje s poskytovateli zdravotních či sociálních služeb, když pečují více než 100 hodin týdně. Rovněž platí, že čtvrtina (27 %) pečujících věnuje péči 50 až 99 hodin za týden, což je přibližně dvojnásobek plného pracovního úvazku!

Výzkum byl proveden v rámci projektu „Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe“ (reg. č. TL02000531), jehož řešení bylo financováno ze zdrojů Technologické agentury ČR.

Více informací obsahuje prezentace vybraných zjištění na ResearchGate.