Celkem 64 % dotazovaných má za to, že pro řadu potravin je lepší používat vlastní obaly než ty původní od výrobců.

Výzkum: Postojové determinanty předcházení vzniku potravinového odpadu

Autor: Jiří Remr, 24. října 2022, Sociologický ústav Akademie věd ČR, Praha

Výsledky výzkumu provedeného na vzorku 1056 obyvatel Česka dokládají, jak významný je časový faktor při nakládání s potravinami. Faktor času má přitom řadu praktických souvislostí, kdy je mj. zřetelně patrný v případě podílu respondentů, kteří vyhazují potraviny v neotevřených obalech. V tomto ohledu jde o situace, kdy (z mnohdy situačních) důvodů, bylo překročeno datum spotřeby u konkrétních výrobků a zákazník se tak nakoupené potraviny raději zbavil (problematiku nízkého povědomí o rozdílu mezi datem spotřeby a minimální trvanlivostí ponechme stranou).

Faktor času však má v mnoha případech i podobu mezi-druhové soutěže v konzumaci nakoupených potravin, kdy zákazníka v tomto předběhnou jiné živočišné druhy – škůdci. Tuto zkušenost má přibližně třetina dotazovaných. Jde přitom o obecný jev, se kterým se setkávají prakticky všechny podskupiny respondentů.

S ohledem na toto zjištění a s přihlédnutím ke kontextu diskusí o podobě obalů jednotlivých výrobků je vhodné poukázat ještě na další zjištění provedeného výzkumu. Dvě třetiny dotazovaných totiž upozorňují na nevhodnost obalů a poukazují tím na skutečnost, že některé obaly neplní svou protektivní funkci, nechrání tedy dostatečným způsobem danou potravinu před zkázou. Celkem 64 % dotazovaných má za to, že pro řadu potravin je lepší používat vlastní obaly než ty původní od výrobců. Typicky se v tomto ohledu jedná o sypké potraviny, jako např. mouku, cukr či cereálie, které mnozí zákazníci přesypávají z původních papírových obalů do skleněných dóz.

💡 Chcete vědět více?

Podívejte se na výsledky výzkumu na ResearchGate.