MEZIOBOROVÝ DESIGN ROZVOJE MĚSTA (TL01000025)

Rádi bychom oznámili, že projekt Mezioborový design rozvoje města připravený INESANem a předložený do programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA byl podpořen. Účelem projektu je vytvoření virtuálního prostoru, ve kterém se budou potkávat vybrané okruhy (přírodovědný, sociální a urbanistický) a produkovat data ve formě statistik, map či grafů. Tato data […]

Celý článek

Certifikát o provedení genderového auditu

INESAN úspěšně prošel procesem genderového auditu a obdržel certifikát o provedení Genderového auditu realizovaného certifikovanou společností GENDER Consulting, s.r.o., na základě Metodiky Úřadu vlády ČR.více..

Celý článek

TRANSFER TECHNOLOGIÍ

INESAN nabízí v podobě služby realizaci projektů zaměřených na vybrané oblasti. Modelové příklady realizace a více informací o využití naleznete ZDE.  Projekty lze realizovat rovněž v rámci programu Inovačních voucherů.více..

Celý článek

VÝZVA PRO AUTORY

Rádi bychom oznámili, že časopis Evaluační teorie a praxe vyhlásil výzvu autorům pro zasílání příspěvků do speciálního anglického čísla. Bližší informace o výzvě naleznete ZDE.

Celý článek

Podzimní číslo časopisu Evaluační teorie a praxe

Rádi bychom vás informovali, že vyšlo podzimní číslo časopisu Evaluační teorie a praxe pro rok 2015. I v tomto čísle naleznete výběr z několika témat týkajících se evaluací a evaluační praxe. Bližší informace najdete přímo na webových stránkách časopisu www.evaltep.cz.

Celý článek

Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování

V rámci projektu s názvem „Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování“ vedeného pod kódem TD020330 a financovaného z prostředků Technologické agentury ČR zpracoval INESAN výzkumné šetření zaměřené na popis objektivních charakteristik, které zahrnují stávající životní podmínky osob v před-seniorském věku i seniorů a odhad předpokladů pro úspěšné začlenění těchto osob. Více o projektu naleznete ZDE.

Celý článek

Postoje žadatelů k procesu hodnocení projektových žádostí

V rámci poster session, která byla součástí Konference České evaluační společnosti v letošním roce, byl prezentován výsledek projektu č. CZ.6.06.2014.221.014 – Hodnocení administrace projektů financovaných z Evropských fondů. Poster představil vybrané aspekty procesu hodnocení projektových žádostí z pohledu žadatelů.

Celý článek

Nové číslo časopisu Evaltep

Rádi bychom upozornili na nové číslo časopisu Evaluační teorie a praxe, které je v distribuci od začátku června tohoto roku. Více informací o obsahu čísla naleznete ZDE.

Celý článek

Aplikace výstupů evaluace výkonnosti

Proces řízení organizační výkonnosti zahrnuje celou řadu procesů a nástrojů od plánování přes finanční řízení až po řízení lidských zdrojů. Součástí procesu je také vedle tvorby strategie a evaluace také následná fáze aplikace výstupů z hodnocení …více..

Celý článek