Právě jsme dokončili projekt, který základním školám pomůže zlepšit komunikaci se zákonnými zástupci.

Současná společnost prochází velkými změnami v komunikaci, které se odráží také ve fungování základních škol. Také tyto organizace se postupně elektronizují a ke komunikaci již standardně využívají informační a komunikační technologie. Používání velkého množství komunikačních kanálů však často vede k tomu, že komunikace se stává nepřehlednou a roztříštěnou. Pokud jsou pak nástroje využívány nedostatečně, jsou […]

Celý článek

Další z našich expertů na mezinárodní konferenci!

Dne 11. 6. 2021 vystoupila kolegyně Mgr. Petra Ponocná, Ph.D. přes online platformu Zoom na 8th Ethnography and Qualitative Research Conference pořádané Univerzità di Trento s příspěvkem nazvaným Researching memorialization practices in the middle-class society in Mexico City: methodological challenges related to the reflexivity and emotions in the field. Petra přednášela v rámci panelu s názvem Exploring Death […]

Celý článek

Náš kolega se podílel na vzniku odborného článku aneb úspěchy našich zaměstnanců nás těší!

Našeho kolegu Romana Lyacha z oddělení životního prostředí oslovil na základě dřívější spolupráce prof. Dr. Robert Arlinghaus, aby se jako zástupce české vědecké obce zabývající se výzkumem rybolovu podílel na tvorbě recenzovaného článku v mezinárodním žurnálu. Roman obsah článku shrnuje takto: „Sportovní rybaření je jednou z nejrozšířenějších rekreačních aktivit na světě. Nicméně ne každý má na rybaření stejný […]

Celý článek

WORKSHOP „Systém na podporu mobilní hospicové péče: jak na plánování služeb a time-management“

Dne 17.6. jsme ve spolupráci se studiem LEARN uspořádali on-line workshop s názvem „Systém na podporu mobilní hospicové péče: jak na plánování služeb a time-management“, který je jedním z výsledků projektu „Efektivnější mobilní hospicová péče v Česku“ podpořeného Technologická agentura ČR. Workshopu se zúčastnilo celkem 37 jednotlivců, mezi nimiž převažovali zástupci mobilních hospiců. Hlavní řešitelka […]

Celý článek

Náš kolega Roman Lyach expertem na konferenci!

Výzkum je přínosný především pro ochranu přírody, neboť přináší podklady pro řešení nekončícího konfliktu mezi rybáři a ochranáři. Roman Lyach vystoupil v 27. února tohoto roku jako pozvaný expert na potravní ekologii vydry říční na historicky prvním Eurasian Otter Workshopu, který pořádá IUCN (International Union for Conservation of Nature) pro své členy a také pro veřejnost. […]

Celý článek

Dokončili jsme projekt „Mezioborový design rozvoje města“!

Skončil měsíc květen a my jsme úspěšně dokončili další skvělý projekt! Projekt „Mezioborový design rozvoje města“ probíhal od dubna roku 2018 a nyní dospěl ke zdárnému konci! Odborný tým složený z expertů na antropologii, geobotaniku, IT a architekturu spolupracoval za finanční podpory Technologické agentury ČR ve veřejné soutěži ÉTA i na vývoji nástroje, který by přispíval […]

Celý článek

Sofware MAR bude brzy k dispozici!

Projekt mezioborového rozvoje měst se blíží ke svému cíli (a my máme nový výsledek)! Již 4 roky se náš tým věnuje projektu „Mezioborový design rozvoje města“ podpořeného Technologickou agenturou ČR v soutěži ÉTA, který cílí na podporu tzv. „inteligentního urbanismu“, tedy na harmonizaci sociální, krajinné a architektonické stránky rozvoje měst. Jedním ze současných globálních trendů je rozrůstání […]

Celý článek

INESAN na výroční konferenci AAPOR

V uplynulých dnech proběhla již 76. výroční konference AAPOR (Americká asociace pro výzkum veřejného mínění), na které náš kolega Jiří Remr prezentoval výsledky naší výzkumné činnosti. Auditoriu složenému z předních výzkumníků a metodologů byly prezentovány možnosti, jak pomocí výzkumu identifikovat a změřit potenciální dopad tzv. vytěsňovacího (crowding-out) efektu na účinnost plánovaných intervencí, resp. veřejných výdajových programů. V INESANu […]

Celý článek

Projekt „Efektivnější domácí hospicová péče v Česku“ směřuje ke zdárnému konci!

Výzkumníci INESANu  před třemi lety spojili síly s Hospicovou péčí sv. Kleofáše a Domácím hospicem Girasole a hledali způsob zefektivnění a zjednodušení práce víceoborovým týmům pracovníků mobilních hospiců v Česku. Nyní jejich činnost podpořená Technologickou agenturou ČR přináší aplikované výsledky. Na základě výzkumu orientovaného na analýzu potřeb těchto pracovníků vytvořili unikátní software DOBRÝ HOSPIC, který cílí na […]

Celý článek

Online workshop zaměřený na představení softwaru „DOBRÝ HOSPIC“ spustil registraci!

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz) srdečně zve poskytovatele mobilní specializované paliativní péče na online workshop, kde Vám představí nově vytvořený software pro snadné vedení zdravotní a sociální agendy. Software DOBRÝ HOSPIC je výsledkem projektu „Efektivnější domácí hospicová péče v Česku“ (č. reg. TL02000101) podpořeného Technologickou agenturou ČR v letech 2019–2021, který vznikl ve spolupráci […]

Celý článek