60% hlavních pečujících se stará o nesoběstačného seniora z důvodu silných citových vazeb

Výzkum: Předpoklady a bariéry sdílené péče v Česku z pohledu domácností pečujících o nesoběstačného seniora

Výzkum uskutečněný na vzorku 1223 hlavních pečujících ukázal, že důležitým předpokladem pro rozvoj a fungování neformální péče je kvalita vztahu mezi hlavními pečujícími a opečovávanými seniory. Tři pětiny hlavních pečujících (60 %) totiž uváděly, že se o nesoběstačného seniora starají z důvodu silných citových vazeb.

Jiří Remr, řešitel daného výzkumu k tomu dodává: „Pro přibližně třetinu dotazovaných hlavních pečujících je péče o nesoběstačného seniora přirozenou formou naplnění vzájemné protektivní funkce, kterou rodina poskytuje.“ Významná část pečujících takto vrací svým rodičům péči a úsilí, kterého se jim od nich v minulosti dostalo.

Analýza a vyhodnocení způsobu zajištění neformální péče ukazuje ještě na jeden důležitý moment, a to že hlavní pečující jsou pro nesoběstačného seniora častokrát jedinou možností, jak zůstat ve svém přirozeném prostředí. V rámci mnohých rodin už není nikdo další, kdo by se o seniora postaral.

Výzkum byl proveden v rámci projektu „Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe“ (reg. č. TL02000531), jehož řešení bylo financováno ze zdrojů Technologické agentury ČR.

Více informací si můžete přečíst na ResearchGate.