Institut evaluací a sociálních analýz - INESAN

první soukromá výzkumná organizace v oboru společenských věd v České republice

Institut evaluací a sociálních analýz je první soukromý vědecko-výzkumný institut v oboru společenských věd založený v ČR.

Jde o nezávislý subjekt, který byl založen podle pravidel stanovených Evropskou unií (Článek 2.2, písm. d. Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací). Institut je výzkumnou organizací dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a je zapsán na Seznamu výzkumných organizací vedeném Radou pro vědu, výzkum a inovace (RVVI).

Cílem Institutu je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií, přičemž veškerý zisk je zpětně investován do těchto činností.


Novinky

15.08.2016 | Kariéra v INESANu

Kariéra v INESANu

V současné době bychom rádi rozšířili náš výzkumný tým o výzkumného pracovníka (Associate Researcher), který se zaměřuje zejména na zdravotní a sociální oblast. Více informací o pozici naleznete na stránce pracovních příležitostí. V případě zájmu pište na: jana.mensikova@inesan.eu.

více..
Evaltep součástí databáze ERIH Plus 05.04.2016 | Evaltep součástí databáze ERIH Plus

Časopis Evaluační teorie a praxe se stal od dubna 2016 součástí databáze ERIH Plus, která eviduje vědecké časopisy z oblasti humanitních a společenských věd.

více..
Výzva pro autory 03.03.2016 | Výzva pro autory

Výzva pro autory

Rádi bychom oznámili, že časopis Evaluační teorie a praxe vyhlásil výzvu autorům pro zasílání příspěvků do speciálního anglického čísla.

Bližší informace o výzvě naleznete ZDE.

více..