INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz)

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz) je první soukromý vědecko-výzkumný institut v oboru společenských věd založený v ČR.

Hlavní činností, kterou se INESAN zabývá je realizace evaluací projektů/programů a zpracování sociálních analýz. INESAN se dále specializuje na provádění meta-evalucí. Rovněž připravuje v rámci své činnosti odborné posudky a studie projektů/programů. Vypracovává koncepční a metodické dokumenty a pomáhá s přípravou zadávací dokumentace k výběrovým řízením (ToR).

Mezi tematické okruhy, jejichž výzkumem se INESAN zabývá, patří metodologický výzkum, eticky odpovědné chování, manažerská studia, rozvojová spolupráce, životní prostředí, zdravotně-sociální problematika a společnost v čase a prostoru. Díky svému zázemí v oblasti metodologie společenskovědního výzkumu INESAN provádí v rámci uvedených tematických okruhů výzkumná šetření a připravuje analytické studie.


Novinky

INESAN realizuje projekt podpořený Visegradským fondem 29.01.2019 | INESAN realizuje projekt podpořený Visegradským fondem

INESAN od letošního roku realizuje projekt s názvem Values and identities of the Visegrad countries´ capitals spolu s partnery z Eötvös Loránd University - Faculty of Social Sciences (HUN), Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw - Faculty of Christian Philosophy (POL), a z Institute for Sociology of the Slovak Academy of Sciences (SVK).

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe. 

 

Více informací o projektu najdete ZDE.

Projekt na organizační rozvoj INESANu podpořen 03.10.2018 | Projekt na organizační rozvoj INESANu podpořen

INESAN podal v rámci Operačního programu Zaměstnanost žádost o podporu na realizaci projektu, zaměřeného na zlepšení podmínek a prostředí pro práci vlastních výzkumných pracovníků. Tento projekt byl schválen a zaregistrován pod číslem CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_131/0009323. Více o projektu ZDE.

více..
12.07.2018 | INESAN se zapojil do procesu certifikace HRS4R

INESAN v rámci svého rozvoje přijal Evropskou chartu pro výzkumné pracovníky a odstartoval tak proces získání známky HR Award. Prvním krokem tak bylo zaslání žádosti o zapojení do procesu hodnocení organizace pro získání ocenění v personální oblasti. Evropská komise v červenci tohoto roku žádost INESANu přijala a stanovila 12 měsíční lhůtu pro splnění základních podmínek pro získání známky HR Award. 

více..